VanBragt.Net Consultancy kan u via diverse diensten bijstaan om uw ICT infrastructuur en medewerkers naar een hoger plan krijgen.


•    Consultancy


In de vorm van consultancy kunt u Wilco inhuren om de rol van technisch consultant, architect of technisch projectleider te vervullen voor projecten gebaseerd op de expertises van Wilco.
Wilco biedt hierbij een duidelijke meerwaarde door de diepgaande technische kennis, enthousiasme, daadkracht en inlevingsvermogen. Daarnaast is VanBragt.Net Consultancy BV volledig onafhankelijk, omdat VanBragt.Net Consultancy BV geen hard- en software verkoopt.
De consultancy kan betrekking hebben op het schrijven van project documenten (ProjectBrief, PID, Voortgangsrapportages), advisering, het schrijven van een Technisch Ontwerp, het realiseren van de infrastructuur, overdragen van de infrastructuur of een combinatie van deze werkzaamheden.


•    Technologie Updates

De ontwikkelingen in de ICT markt volgen zich in een sneltreinvaart op. Nieuwe technologieën worden aan de lopende band gepresenteerd en producten worden constant verbeterd, uitgebreid en voorzien van vernieuwde benamingen.  Al voldoende ingrediënten om het overzicht te verliezen. Daarnaast hebben u en uw medewerkers geen tijd (en budget) om alle congressen, seminars en presentaties te bezoeken, waarbij de informatie vaak ook nog met een commercieel sausje overgoten is.

Om toch volledig op de hoogte zijn,  kunt u gebruik maken van de Technologie Update van VanBragt.Net Consultancy BV. Wilco bezoekt de congressen en seminars, verzamelt alle nieuwe informatie over de producten en presenteert dit aan uw ICT organisatie in een eendaagse Technologie Update presentatie bij u op locatie, afgestemd op uw wensen en eisen.

•    Trainingen/Workshops


De grote leveranciers hebben een hun eigen trainingen en certificaten. Echter veel ICT'ers vinden dergelijke trainingen maar zeer globaal en missen vaak de praktijkervaring en echte situaties. Hierdoor wordt het beheer van een dergelijke infrastructuur toch vaak als lastig ervaren. VanBragt.Net Consultancy BV heeft door jarenlange ervaring in de praktijk wel de kennis en kan dit vertalen in om de praktijk gebaseerde training of workshop waar uw medewerkers de echte waarde van functionaliteiten en "best practices" leren. Maar ook de uitdagingen en eigenaardigheden van producten, die in de standaard training niet aan bod komen. Dit training kan volledig op maat en op uw specifiek wensen worden afgestemd en bij uw op locaties aangeboden worden.


•    Quick Scan

Mogelijk vraagt u zich af of uw infrastructuur optimaal presteert of vraagt u zich af welke zaken aangepast kunnen/dienen te worden om een verbeterde omgeving voor uw eindgebruikers te behalen. Een evaluatie van uw infrastructuur brengt vaak onverwachte zaken aan het licht. VanBragt.Net Consultancy BV biedt een dergelijk evaluatie aan in de vorm van een Quick Scan. In een Quick Scan wordt uw infrastructuur door Wilco van Bragt in een aantal dagen zorgvuldig geanalyseerd op locatie. Naast het bekijken van de infrastructuur vinden ook gesprekken plaats op diverse lagen in uw organisatie structuur. Vanuit deze analyse wordt een rapport opgeleverd waarin de componenten van uw infrastructuur worden beschreven met hun sterke punten en risico's inclusief aanbevelingen om deze risico's te borgen. Vanzelfsprekend kan dit rapport ook mondeling toegelicht door Wilco van Bragt.

•    Troubleshooting


Wanneer U grote problemen ondervindt met uw huidige omgeving en deze niet onder controle krijgt, bent U bij VanBragt.Net Consultancy BV aan het goede adres. Door vele jaren ervaring, diepgaande kennis en een frisse nieuwe blik zal Wilco van Bragt gezamenlijk met u (en uw collega's) uw problematiek analyseren en proberen de problemen op te lossen. Tijdens dit troubleshooting proces zal de focus liggen op het vinden van de bottleneck en op welke wijze deze bottleneck opgelost kan worden. Gedacht kan worden aan performance problemen, profiel problemen, "hangende" servers, connecties die wegvallen en vele andere problemen.
Naast het oplossen van het directe probleem is het vaak verstandig om de gehele infrastructuur in detail te analyseren om te voorkomen dat dergelijke problemen terugkeren. Om dit in kaart te brengen kunt u gebruik van maken de Quick Scan.


•    Auteur


Wilco van Bragt schrijft al geruime tijd zeer goed gewaardeerde virtualisatie gerelateerde artikelen op zowel zijn website VanBragt.Net Virtualization als andere bekende websites zoals  virtualizationadmin.com. Het schrijven van artikelen is één van de favoriete bezigheden van Wilco en hij is dan ook beschikbaar om voor uw tijdschrift of website een of meerdere artikelen over zijn kennisgebieden te schrijven. Dit kan zowel in het Nederlands als het Engels.
Ook als uw een leverancier bent van een product kunt u Wilco van Bragt een review van uw product laten schrijven. Een dergelijke review wordt vanzelfsprekend geplaatst op VanBragt.Net Virtualization. Daarnaast geeft een onafhankelijk kijk op uw product vaak verrassende resultaten en punten om uw product nog verder te verbeteren en/of te optimaliseren. Het in detail beschrijven van de mogelijkheden en functionaliteiten van uw product in een White Paper behoort ook tot de mogelijkheden.


•    Presentaties

Wilco van Bragt is een bekende spreker op diverse evenementen zoals het BriForum, Citrix Synergy, Heliview, NGN, DuCUG en E2EVC. Organiseert U een (semi)technisch evenement op het gebied van virtualisatie en bent u op zoek naar een onafhankelijke spreker met bekendheid en grote technische ervaring dan bent u bij Wilco van Bragt aan het goede adres. Ook als U een leverancier kan het zeer interessant om een onafhankelijk persoon uw product te tonen bij uw klanten in de vorm van een presentatie.

•    Toekomstplan

Om uw organisatie te voorzien van een juiste infrastructuur is het niet alleen noodzakelijk om nu een omgeving te hebben die voldoet aan de wensen en eisen van de organisatie, maar ook al na te denken welke zaken in de (nabije) toekomst benodigd zijn. Hiervoor heeft Wilco van Bragt het Toekomst Plan bedacht. Deze dienst bestaat uit een workshop/brainstorm sessie van één tot drie dagen in uw organisatie. Wilco van Bragt gaat samen met U en diverse ICT medewerkers van uw organisatie om tafel zitten om gezamenlijk te komen tot een visie over de toekomst van uw ICT infrastructuur. In deze workshop/brainstorm sessie komen de volgende onderwerpen aan bod:
o    De huidige ICT infrastructuur.
o    Knelpunten in huidige omgeving.
o    Trends en toekomstvisies in de ICT markt.
o    Trends en verwachte toekomst eisen en wensen in uw organisatie
o    Toekomst plan voor uw ICT infrastructuur.

Wilco van Bragt zal na deze workshop de resultaten in een rapport verwerken, welke vanzelfsprekend mondeling aan uw gepresenteerd en toegelicht wordt.

•    Technische Ontwerpen

Het opzetten van een nieuwe infrastructuur begint met het schrijven van een Technisch Ontwerp (TO). In dit technisch ontwerp wordt gebruik makend van de functionele en technische wensen en eisen de nieuwe infrastructuur in detail beschreven met als onderwerpen de producten en technieken (die toegepast worden) en uitgangspunten voor de benodigde hard- en software. Het Technisch Ontwerp is de basis waarop de infrastructuur gerealiseerd gaat worden. Wilco van Bragt heeft ruime ervaring met het opstellen van Technische Ontwerpen op het gebied van virtualisatie technieken en is dus de perfecte partner om uw ontwerp (mede) te schrijven.

•    Proof of Concept

Voordat u de infrastructuur gaan vernieuwen wilt u er wel zeker van zijn dat de producten welke uw in gedachte heeft aan uw wensen voldoen. Dan is een Proof of Concept een uitstekende mechanisme. Een Proof of Concept is de ideale manier om snel inzichtelijk te krijgen dat het product voldoet, uw medewerkers alvast met de nieuwe/vernieuwde producten te laten werken en voorkomt bij het vernieuwen van de infrastructuur vele mogelijk problemen of lastige situaties.